Inside-the-Dark-Web

داخل وب تاریک

بیست و پنج سال پس از شبکه جهانی وب ایجاد شده بود، موضوع نظارت بزرگترین چالش وجود آن تبدیل شده است. با بسیاری از دولت ها و شرکت های بزرگ مردم را نظارت می تواند که نگران هر حرکت دیدار این برنامه هکرها و دانشمندان است که با استفاده از تکنولوژی برای مبارزه و همچنین مأموران اجرای قانون است که باور آن است که منجر به فرصت های جنایت خطر رایگان.

با همکاران از جمله مخترع شبکه جهانی وب تیم برنرز-لی و ویکی لیکس Julian آسانژ موسس شرکت.